Náš
TÁBORNICKÝ ODDÍL má mnohaletou tradici. Již 37 let pro děti pořádáme letní tábory.
jsou určeny nejen pro členy oddílu, ale pro širokou veřejnost.
                                              Již jsme odtáborovali
13.000 dětí !!!

           Ve školním roce oddíl provozuje
Školu v přírodě. V průběhu roku mohou Vaše děti jezdit s klubem cestovatelů na různé víkendové výpravy. Starší z Vás, se mohou zapojit do týmu pro vedoucí a instruktory a podílet se tak na příštích letních táborech.

           Jsme registrováni ve spolkovém rejstříku ČR, nezisková organizace, IČO: 075 66 239, jako dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení osob, jehož účelem je smysluplné využití volného času dětí a mládeže.
+420 776 809 588
info@oddilgreenhorns.cz
Přejeme super tábory a výpravy!  Za všechny kamarády, vedoucí, instruktory i stálé táborníky
Vás zdraví Martin a Helena Dusíkovi!

PROJEKT 2024 podpořil Krajský úřad Královehradeckého kraje a penzion Ruprechtice.
Děkujeme!Úvod  -  Tábory  -  Nástěnka  -  Kontakt  -  Výprava

AKTUÁLNĚ: přihlášky na LETNÍ TÁBORY 2024.
Pohyb + Radost + Stejně staří kamarádi + Příroda + Zážitky = Super léto!