¨
Letni tabory 2018

       AKTUÁLNĚ:   Letní tábory 2019

Náš tábornický oddíl má mnohaletou tradici. Již 32 let pro děti pořádáme letní tábory. Jsou určeny nejen pro členy oddílu, ale pro širokou veřejnost. Již jme odtáborovali  11.850 dětí ! Ve školním roce provozujeme školu v přírodě. V průběhu roku mohou Vaše děti jezdit s cestovatelským klubem na různé víkendové výpravy. Starší z Vás, se mohou zapojit do týmu pro vedoucí a instruktory a podílet se na příštích letních táborech.

Tábornický spolek GREENHORNS, IČO: 075 66 239, nezisková organizace (dříve 709 70 220), registrován ve spolkovém rejstříku ČR, jako dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení osob, jehož účelem je smysluplné využití volného času dětí a mládeže.

Za významnou finanční podporu DĚKUJEME Krajskému úřadu Královehradeckého Kraje a podnikatelce paní Zdeňce Husákové,
které přejeme hodně štěstí a pevné zdraví!

Přejeme super tábory a výpravy!
Za všechny kamarády, vedoucí a instruktory
zdraví Martin Dusík, hl. ved.
Foto okolí
Letní dětské tábory, katalog rekreací pro děti.
Foto Tábory
Foto vybavení
BlueBoard.cz
BlueBoard.cz