¨
Letni tabory 2018

       AKTUÁLNĚ:   Letní tábory 2019  teď sleva 1000,-Kč/os. !!!

Náš tábornický oddíl má mnohaletou tradici. Již 32 let pro děti pořádáme letní tábory. Jsou určeny nejen pro členy oddílu, ale pro širokou veřejnost. Již jme odtáborovali  11.850 dětí ! Ve školním roce provozujeme školu v přírodě. V průběhu roku mohou Vaše děti jezdit s cestovatelským klubem na různé víkendové výpravy. Starší z Vás, se mohou zapojit do týmu pro vedoucí a instruktory a podílet se na příštích letních táborech.

Tábornický spolek GREENHORNS, IČO: 075 66 239, nezisková organizace (dříve 709 70 220), registrován ve spolkovém rejstříku ČR, jako dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení osob, jehož účelem je smysluplné využití volného času dětí a mládeže.

Za významnou finanční podporu DĚKUJEME Krajskému úřadu Královehradeckého Kraje a podnikatelce paní Zdeňce Husákové,
které přejeme hodně štěstí a pevné zdraví!

Super tábory a výpravy všem přeje        vedení oddílu
                                                           Martin a Helena Dusíkovi


        
Foto okolí
Letní dětské tábory, katalog rekreací pro děti.
Foto Tábory
Foto vybavení
BlueBoard.cz
BlueBoard.cz