Náš tábornický oddíl má mnohaletou tradici. Již 36 let pro děti pořádáme letní tábory.
jsou určeny nejen pro členy oddílu, ale pro širokou veřejnost. Již jme odtáborovali  12.800 dětí !!!

Ve školním roce provozujeme Školu v přírodě. V průběhu roku mohou Vaše děti jezdit s klubem cestovatelů na různé víkendové výpravy. Starší z Vás, se mohou zapojit do týmu pro vedoucí a instruktory a podílet se na příštích letních táborech.

                    Tábornický spolek GREENHORNS, IČO: 075 66 239, nezisková organizace (dříve 709 70 220), registrován ve spolkovém rejstříku ČR, jako dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení osob, jehož účelem je smysluplné využití volného času dětí a mládeže.
AKTUÁLNĚ: Letní tábory 2023. Přihlaste se včas!
                                             Již teď obsazeno 60%!
+420 776 809 588
info@oddilgreenhorns.cz
Za podporu DĚKUJEME vedení města Meziměstí a za drobnou finanční podporu též
Krajskému úřadu Královehradeckého Kraje.

Přejeme super tábory a výpravy!
Za všechny kamarády, vedoucí, instruktory i stálé táborníky
zdraví Martin a Helena Dusíkovi.Úvod  -  Tábory  -  Nástěnka  -  Kontakt  -  Výprava